บางขุนเทียน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้าง ปรับปรุงยกระดับถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเพื่อความสะดวก ในการสัญจรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563
image

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 นายพลเฉลิม ศรมณี 
ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน พร้อมด้วยนายมานะชัย 
กฤตอำไพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นายนิธิเมธ หัศไทย 
รักษาการหัวหน้าฝ่ายโยธา ร่วมลงพื้นที่ตรวจตรา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมเร่งรัดแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยได้ดำเนินการตรวจติดตามการก่อสร้างและปรับปรุงยกระดับ
ถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 
อันเนื่องมาจากน้ำทะเลหนุน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ติดทะเล

ทั้งนี้ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่
ผู้ควบคุมงาน เร่งติดตามการก่อสร้างและปรับปรุงถนน 
ให้เสร็จสิ้นเป็นไปตามสัญญา โดยคาดว่าจะดำเนินการ
แล้วเสร็จช่วงเดือนเมษายน 2564 ทั้งนี่เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขังและเพื่อความสะดวกในการสัญจร ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่บางขุนเทียนของเรา